Je potřeba k prodeji živnostenský list?

 

 

Kreativní Anděl vystupuje ve vztahu mezi prodejcem a kupujícím pouze jako zprostředkovatel prodeje a nemá žádnou povinnost ověřovat, vyžadovat ani posuzovat zda prodejce splňuje veškeré právní náležitosti spojené s výrobou a prodejem zboží, ani to, jakým způsobem přiznává prodejce své získy z prodeje na internetu.

 

Každý prodejce nese individuální zodpovědnost za to, zda jeho činnost spadá pod definici podnikání. Na každého se vztahují jiné požadavky a povinnosti v závislosti na tom, zda jste maminka na mateřské dovolené, student, zaměstnanec a nebo důchodce.

 

Doporučujeme činnost spojenou s prodejem na internetu konzultovat s daňovým poradcem nebo na nejbližším Živnostenském úřadě, kde dostanete nejpřesnější informace.